Get Adobe Flash player

Kontaktní a informační centrum občanského sdružení Starosti-Sorge Trnobrany

Nejen lidé ale i sdružení mají raději, když jsou někde doma. Proto jsme ve spolupráci s nadací Sapiricon na jaře roku 2008 začali rekonstruovat bývalý zájezdní hostinec v obci Trnobrany nedaleko Úštěka. Jedná se o z větší části dochovanou stavbu se zázemím a velmi pěkným velkým sálem s částečně dochovanou secesní výzdobou stěn a stropu. K budově patří i dostatečně velký pozemek, který vyhovuje našim záměrům jak na chov drůbeže a drobného domácího zvířectva, tak i na založení zeleninové zahrady.

V objektu by měly vzniknout pokoje jak pro lektory a účastníky našich kurzů (odkaz na sekci „nabízíme“), tak i pro návštěvníky naší malé farmy v rámci agroturistiky, či dalších kulturních nebo sportovních akcí pořádaných naším sdružením. Zároveň zde budou zrekonstruovány prostory pro stravování, společenské a školící místnosti, učebny a dílny.

Práce spojené s rekonstrukcí objektu i přilehlých hospodářských staveb jsou, a nadále i budou, prováděny z velké části svépomocí, specializované pak dodavatelsky a některé chceme nabídnout jako součást naší činnosti v rámci pořádaných kurzů či workshopů, ve kterých by se účastníci měli možnost seznámit jak se současnými a tradičními postupy, tak i historickými postupy při opravách mobiliáře a stavebních prvků (nábytek, okna, dveře apod.).

Vedle výše uvedených aktivit, které budou moci využívat lidé z okolí i zvaní hosté a které formou spolupráce též nabídneme pracovištím se sociálními, rehabilitačními či resocializačními programy (např. Charita Naděje), školám a zájmovým sdružením, stane se opravený objekt místem pro co nejpestřejší společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní aktivity. Významná je i možnost ve spolupráci a podporou místní samosprávy a příslušných institucí vytvořit při budování i následném provozu nová dočasná i trvalá pracovní místa.

Sdílejte v sociálních sítích: