Get Adobe Flash player

Projekt Starosti – „ Učíme se žít spolu“

Komunitní středisko a vzorová usedlost alternativního životního stylu Starosti u Konojed

Záměrem tohoto projektu je revitalizovat zaniklou osadu Starosti v k.ú. Bílý Kostelec u Úštěka do původního stavu na stávajících stavebních parcelách za účelem vybudovat zde komunitní centrum a vzorovou osadu alternativního životního způsobu, kombinujícího tradiční řemeslnou činnost a zemědělskou malovýrobu, dříve typickou pro oblasti roztroušeného osídlení Českého středohoří, Krušných a Lužických hor. Smyslem a cílem tohoto projektu je navázat na tradiční hodnoty venkovského života nepoznamenaného konzumním přístupem a obnovit osadu v historickém duchu včetně původních řemesel a zemědělské činnosti (pěstování tradičních plodin, chov vhodných hospodářských zvířat, obhospodařování a využívání lesa) a tím vrátit život zaniklé venkovské osadě.

Starosti (německy Sorge) vznikly koncem 18. Století jako řemeslně-zemědělská osada výrobců stavů a jejich součástí pro nově zřízenou Leitenbergovu manufakturu v nedalekých Verneřicích (1780). K roku 1820 je zde uváděno 10 popisných čísel s 55 obyvateli, kteří se živí pěstováním lnu a tkalcovstvím. Při sčítání lidu v roce 1930 zde bylo 7 domů s 23 obyvateli převážně německé národnosti. V roce 1948 zde žily tři české rodiny, které však záhy odešly za prací do blízkých měst. V roce 1952 je osada v oficiálním seznamu vedena jako zaniklá.

Vzhledem ke skutečnosti, že téměř u všech staveb se dochovaly základy a v mnoha případech i části obvodových zdí, sklepení atd., a zároveň se podařilo vypátrat několik dobových popisů a dokumentů, budou obnoveny všechny objekty ve vzhledu blízkému původnímu (materiál, dispozice, charakter) a vytvoří kompaktní harmonický celek. Jejich další využívání v souladu s výše uvedenými záměry přinese minimální, téměř nulové ekologické zatížení celému okolí.(zdroj vody bude vlastní studna, ekologická energie, tepelná čerpadla, třídění a recyklace odpadu, biologická čistička). Cílem je vytvořit uzavřený ekologický okruh s minimálními vstupy a výstupy.

Zde se podívejte na vizualizace jednotlivých stavení.


Sdílejte v sociálních sítích: